L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija — Il-pubblikazzjoni tal-kotba finali għas-sena finanzjarja 2015