Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK tal- 1 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja u tħassar id-Deċiżjoni 2011/273/PESK