Kawża T-768/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Jannar 2017 – ANKO vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas-seba’ programm-qafas għall-azzjonijiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ demostrazzjoni (2007-2013) — Proġett Pocemon — Spejjeż eliġibbli — Kontrotalba — Rimbors tas-somom imħallsa — Interessi moratorji”)