Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/396 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Głosowanie bez granic, pełne prawa polityczne dla obywateli UE” (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1298) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)