Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/396 tal-4 ta’ Marzu 2020 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta bit-titolu “Voters Without Borders, Full Political Rights for EU Citizens” (Votaturi Mingħajr Fruntieri, Drittijiet Politiċi Sħaħ għaċ-Ċittadini tal-UE) (notifikata bid-dokument C(2020) 1298) (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)