Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/396 af 4. marts 2020 om forslaget til borgerinitiativ »Vælgere Uden Grænser — Fulde politiske rettigheder til EU-borgere« (meddelt under nummer C(2020) 1298) (Kun den engelske udgave er autentisk)