Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/396 ze dne 4. března 2020 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Voliči bez hranic, plná politická práva pro občany EU“ (oznámeno pod číslem C(2020) 1298) (Pouze anglické znění je závazné)