RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García