Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/238 av den 8 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen ovotransferrin med avseende på MRL-värden (Europeiska unionens officiella tidning L 39 av den 11 februari 2019)