Rakstisks jautājums E-5388/10 Nuno Melo (PPE) Komisijai. Lauksaimniecība — Portugāles apropriāciju zaudējums 2007. gadā