Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 142, 23 ta' Ġunju 2009