Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/419 z dne 18. marca 2016 o neskladnosti cen na enoto za območja zaračunavanja za leto 2016 v skladu s členom 17 Izvedbene uredbe (EU) št. 391/2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1588) (Besedilo velja za EGP)$