Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/419 van de Commissie van 18 maart 2016 inzake de niet-overeenstemming van de eenheidstarieven voor heffingszones voor 2016 met artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1588) (Voor de EER relevante tekst)$