Υπόθεση Τ-323/00: Προσφυγή της SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH κατά του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) που ασκήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000