Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/2223 tat-30 ta' Novembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni 90/177/Euratom, KEE li tawtorizza lill-Belġju biex ma jikkunsidrax ċerti kategoriji ta' tranżazzjonijiet u biex juża ċerti stimi approssimattivi għall-kalkolu tal-bażi tar-riżorsi proprji tal-VAT (notifikata bid-dokument C(2017) 7860)$