Lieta T-692/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. oktobrī – Rentokil Initial un Rentokil Initial 1927/Komisija