2017. GADA BUDŽETA PROJEKTA GROZĪJUMU VĒSTULE NR. 1 Paredzamo vajadzību, piešķirto ieņēmumu un apropriāciju lauksaimniecības izdevumiem atjaunināšana Veiksmīgu programmu un instrumentu ilgtspējīgai izaugsmei stiprināšana Programma migrācijas jomā, ārējo investīciju plāns un drošība Tehniskās korekcijas saistībā ar aģentūrām un administratīvajiem izdevumiem Ar naudas sodiem saistīto ieņēmumu palielinājums$