2017. AASTA ÜLDEELARVE PROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK NR 1 Põllumajanduskulude ja kalanduse hinnanguliste vajaduste ajakohastamine Jätkusuutlikku majanduskasvu käsitlevate edukate programmide ja rahastamisvahendite edendamine Rände tegevuskava, välisinvesteeringute kava ja julgeolek Ametite ja halduskuludega seotud tehnilised kohandused Trahvidega seotud tulude kasv$