Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 14ης Νοεμβρίου 2002 στην υπόθεση C-435/00 (αίτηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): ΓΕΧΑ Ναυτιλιακή ΕΠΕ, Total Scope NE, Σταύρου Γεωργίου, Αφών Χαραλάμπη ΟΕ, Αναστασίου Χαραλάμπη, Νικολάου Σαρλή, Δημητρίου Καττιδενιού, Αντωνίου Χαραλάμπη, Βασιλείου Δημητρακόπουλου κατά ΝΠΔΔ Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου, Ελληνικού Δημοσίου ("Μεταφορές — Θαλάσσιες μεταφορές — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Περιορισμός — Εθνική ρύθμιση ισχύουσα για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως της ιθαγενείας τους, η οποία διακρίνει μεταξύ των εσωτερικών ή ενδοκοινοτικών μεταφορών και των μεταφορών προς τρίτες χώρες")