2014/845/EU, Euratom: Provedbena odluka Komisije оd 26. studenoga 2014. o izmjeni Odluke 2005/817/EZ, Euratom o odobrenju Republici Latviji da primjenjuje određene približne procjene za izračun osnovice vlastitih sredstava od PDV-a (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 8926)