Padomes Lēmums (1996. gada 26. februāris) par Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādu par zinātnisko un tehnisko sadarbību