96/219/EF: Rådets afgørelse af 26. februar 1996 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada