Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/210 оd 14. veljače 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2020/47 o zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 963) (Tekst značajan za EGP)