Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1804 tat-28 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 809/2014 f’dak li għandu x’jaqsam mal-emendi tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna jew tat-talbiet għall-ħlas, mal-verifiki fil-kuntest tas-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll u mas-sistema ta’ kontroll b’rabta mal-kundizzjonalità