Lieta C–27/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 11. janvārī Eiropas Savienības Revīzijas palāta iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 8. novembra spriedumu lietā T–874/16 RA/Revīzijas palāta