asia C-27/19 P: Valitus, jonka Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt 11.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-874/16, RA v. tilintarkastustuomioistuin, 8.11.2018 antamasta tuomiosta