Decizia (UE) 2020/272 a Consiliului din 20 februarie 2020 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (2020-2026)