Neuvoston päätös (EU) 2020/272, annettu 20 päivänä helmikuuta 2020, Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2020–2026) allekirjoittamisesta unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta