Zadeva T-513/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2015 – GreenPack/UUNT (greenpack) (Znamka Skupnosti — Zavrnitev registracije — Umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)