Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2019/1894, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/275, och rådets förordning (EU) 2019/1890, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/274 2020/C 65/02