Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2019/1894 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/275 van de Raad, en in Verordening (EU) 2019/1890 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/274 van de Raad 2020/C 65/02