Avviż għall-attenzjoni tal-persuni soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1894, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/275, u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1890, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/274 2020/C 65/02