Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća (ZVSP) 2019/1894, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2020/275, i iz Uredbe Vijeća (EU) 2019/1890, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2020/274 2020/C 65/02