Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1894, изменено с Решение (ОВППС) 2020/275 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2019/1890, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/274 на Съвета 2020/C 65/02