Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/27 av den 7 januari 2021 om ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Initiativ från civilsamhället om ett förbud mot biometrisk massövervakning” [delgivet med nr C(2021) 32] (Endast den engelska texten är giltig)