Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/27 van de Commissie van 7 januari 2021 betreffende het verzoek tot registratie van het Europees burgerinitiatief getiteld “Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht” (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 32) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)