Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/27 af 7. januar 2021 om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ »Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk masseovervågning« (meddelt under nummer C(2021) 32) (Kun den engelske udgave er autentisk)