Zadeva T-396/15: Tožba, vložena 22. julija 2015 – Herm. Sprenger/UUNT – web2get (oblika členastega stremena)