Kawżi magħquda T-429/10 u T-578/10 u Kawża T-438/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Global Steel Wire vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Kompetizzjoni – Akkordji – Suq Ewropew tal-azzar għall-prestressing – Iffissar ta’ prezzijiet, taqsim tas-suq u skambju ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva – Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE – Deċiżjoni li temenda d-deċiżjoni inizjali mingħajr impatt fuq l-ammont tal-multi imposti fuq ir-rikorrenti – Nuqqas ta’ interess ġuridiku – Inammissibbiltà manifesta parzjali”)