Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 4 ta' Awwissu 2006 li tistabbilixxi allokazzjoni indikattiva għal kull Stat Membru ta' l-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-għan ta' koperazzjoni territorjali Ewropea għall-perijodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3473)