Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10064 - AnaCap/Carrefour/Market Pay) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 38/02