Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10064 - AnaCap/Carrefour/Market Pay) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2021/C 38/02