Riktlinjer för hur målen ska fördelas mellan avdelningarna