Sag T-391/19: Sag anlagt den 27. juni 2019 — Vinci mod Parlamentet