Zadeva T-763/19: Tožba, vložena 8. novembra 2019 – Ultra Electronics Holdings in drugi/Komisija