Věc T-763/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Ultra Electronics Holdings a další v. Komise