Tarybos Rekomendacija 2019 m. gruodžio 5 d. ištaisyti pastebėtą didelį nukrypimą nuo koregavimo plano,kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, Vengrijoje2019/C 420/01