Uredba Sveta (ES) št. 1593/2000 z dne 17. julija 2000 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3508/92 o vzpostavitvi integriranega administrativnega in nadzornega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti