Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)