Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Säker 5G-utbyggnad i EU – Genomförande av EU:s verktygslåda [COM(2020) 50 final]